گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما

Building regulations

مقررات مربوط به کاهش میزان و زمان انتشار کربن در انگلستان دائما در حال تغییر است و نیاز به آن هر لحظه بیشتر میشود.

تقریبا نیمی از انتشار کربن در انگلستان به ساختمان ها مربوط میشود، بنابراین مقررات ساختمان تعیین کننده ی الزامات اصلی است که هنگام طراحی پروژه باید از لحاظ قانونی به آنها توجه شود.

بخش L مقررات ساختمان طراحی شد تا پایداری ساختمان را افزایش، استفاده از سوخت هایی که درصد کربن کمی دارند را گسترش و انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2020 نسبت به سال1990 26% کاهش دهد.

نسخه ی فعلی مقررات ساختمان L2A ویرایش 2013 است که در ششم آپریل 2014 به اجرا درآمد.

این مقررات فقط درباره ی ارتقاء سطح کارایی انرژی نیست بلکه درباره ی این موضوع که انرژی در ساختمان کجا میرود، طی کردن مراحل نظارت  و کاهش آن نیز هست. بنابراین طراحان در تلاشند طرح و ساختار پایداری ارائه دهند که ملزومات آن اندازه گیری و ذخیره انرژی مصرفی در ساختمان، جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای و کنترل سیستم ها باشد. برای اولین بار نسخه ی 2013 انرژی مصرفی را در نظر گرفته (به جای بارگذاری نصب شده ) و در آن اندازه گیری جدیدی با عنوان LENII ارائه داده است که چیزهای مهمی مانند میزان مصرفی انرژی برق در هر متر مربع را اندازه میگیرد.

سیستم های Delmatic کاملا مطابق با مقررات و تمام الزامات هستند، و حتی بیشتر از آن، کنترل های دستی روشنایی، اتصال به نور روز، تشخیص حضور یا عدم حضور، کنترل خودکار و به موقع و همچنین اندازه گیری انرژی و نظارت بر آن را نیز شامل میشوند.

برای اینکه دریابید عملکرد سیستمهای Delmatic در بخش L2A با درخواست راهنمای جامع ما " مدیریت روشنایی و L2A چگونه است، با ما تماس بگیرید.

استاندارد Building_regulations

Related projects

مطالب برجسته

Design By: Daiana