گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما


پروتکل باز

پروتکل های باز اصلی ترین رکن دنیای ارتباطات امروزی هستند

استفاده از این پروتکل ها بسیار مطلوب است

این پروتکل ها، انتخاب، اقتصاد، کارایی را فراهم می آورند و منابع متعدد عرضه و پشتیبانی را هم تامین کنند.

سیستمهای پروتکل باز سخت افزار و دانش را به اشتراک میگذارند و در هزینه های سرمایه گذاری و طی عملیاتی در طول عمر ساختمان به میزان زیادی صرفه جویی میکنند.

Delmatic دانش استفاده از برنامه ی راه حل های پروتکل باز را در اختیار مدیران قرار میدهد و  همچنین سیستمهای باز را برای پروژه های بین المللی مهم و پیشرو ارائه کرده است.

پروتکل های باز ، کنترل کننده ها را از تولیدکننده ها بی نیاز میکنند. یعنی کنترل کننده ها بدون نیاز به تولیدکنندگان معماری شبکه را به اشتراک میگذارند و به پیغام های پروتکل باز از دستگاه های مشترک پاسخ میدهند.

پروتکل باز مقدار زیادی از انرژی را ذخیره میکنند، با اجتناب از زیاد شدن تعداد سخت افزار هزینه های اولیه را کاهش میدهند، برای مدیران امکان به اشتراک گذاری زیرساخت را فراهم میکنند وهزینه های عملیاتی و تاسیسات ساختمان را هم کاهش میدهند.

پروتکل باز
پروتکل باز
پروتکل باز

پروتکل های بسته - از انها استفاده نکنید

پروتکل های بسته و منظم مشکل ساز هستند. این پروتکل ها شما را به یک منبع محدود میکنند، نمیگذارند شما به تبادل اطلاعات بپردازید، کارایی و انعطاف پذیری را هم کاهش میدهند.

بنابراین این پروتکل ها انتخاب ها را محدود وصرفه جویی را کاهش میدهند. از پروتکل های بسته استفاده نکنید.


حذف تکرار

پروتکل های باز از تعدد سخت افزار جلوگیری میکنند و از یک شبکه برای همه ی خدمات استفاده میکنند تا در هزینه های، نصب، تاسیسات، مواد اولیه ونیروی کار بیشترین صرفه جویی را داشته باشند.


مزایای استفاده از پروتکل باز

پروتکل های باز برای انتخاب های شما محدودیت قائل نمیشوند

با استفاده از پروتکل های باز، انتخاب سیستم های هوشمند از تولید کنندگان متعدد امکان پذیر میشود. و همچنین از سیستمهای شما در طولانی مدت نگهداری می کنند، این سیستم ها در برابر زمان و تغییرات تکنولوژی مقاوم هستند.

اتصال یکپارچه

پروتکل های باز در سیستم ها هماهنگی و سازگاری واقعی ایجاد میکنند تا کارایی را افزایش دهند و کاربر بتواند راحت تر و با رضایت بیشتر سیستم را کنترل کند.

Design By: Daiana