گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما

سناریوهای هوشمند سازی بیمارستان ها

The international standard for building automation

روشنایی در بیمارستان ها و مراکز درمانی با توجه به تنوع و نوع کاربری آن محیط اهمیت ویژه ای دارد وباید پوشش دهنده استانداردهای لازم باشد.طراحی و پیاده سازی سیستم روشنایی مطلوب ونحوه کنترل آن در بیمارستان اهمیت ویژه ای دارد.

در طراحی سیستم روشنایی یک بیمارستان رعایت نکات زیر لازم می باشد:”

1. رعایت ایمنی سیستم برق رسانی

2. کنترل مناسب همراه با بهره وری انرژی

3. اطمینان لازم در مورد عملکرد سیستم مطابق با طراحی

4. مطابقت سيستم روشنايي با نياز ها و استانداردهاي روشنايي هر بخش

سیستم مدیریت هوشمند روشنایی بیمارستان
سیستم مدیریت هوشمند روشنایی بیمارستان
سیستم مدیریت هوشمند روشنایی بیمارستان

مزایای استفاده از سیستم کنترل هوشمند روشنایی در اتاق بیمار

1- حذف کلیدهای محلی و جلوگیری از ایجاد آلودگی

2- کنترل مرکزی از ایستگاه پرستاری برای کنترل یکپارچه

3- استفاده از سنسور هوشمند برای سوئیچ زنی سرویس بهداشتی اتاق بیمار

4- قابلیت تغییر شدت روشنایی مورد نیاز اتاق بستری با توجه به حالت های و ساعات مختلف

5- استفاده از سنسور های هوشمند جهت ارزیابی تغییرات نور در محیط و زمانبندی لازم در کنترل روشنایی

6- امکان ادغام با سایر سیستم های ساختمانی جهت پیاده سازی سیستم هوشمند(BMS) نظیر HVAC و کنترل اتوماتیک پرده                                                 


مزایای استفاده از سیستم کنترل هوشمند روشنایی در اتاق عمل

1- عدم نیاز به سوئیچ زنی مستقیم پاور

2- افزایش ایمنی سیستم برق اتاق عمل

3- حذف کلید های local و جلوگیری از انتقال آلودگی

4- روشن کردن و خاموش کردن نرم چراغ ها و دیمینگ دیجیتال چراغ های پروژه

5- کنترل مدارات روشنایی با قابلیت تنظیم سطح نور با توجه به نیاز کادر پزشکی

6- استفاده از کلید چند حالته برای تنظیم شدت روشنایی و کنترل روشنایی تمام بخش های اتاق عمل

7- استفاده از سنسور هوشمند برای کنترل روشنایی اتاق های استریل، فضای اسکراپ و گانینگ به دلیل اهمیت ضد عفونی بودن آنها

اهمیت مطابقت سیستم روشنایی بیمارستان با استانداردهای تعیین شده هر بخش به دليل تاثيرگذاري مستقيم آن بر وضعيت جسمي و روحي بيماران ، كاركنان و حتي مراجعه كنندگان  مي باشد. به طوریکه نتایج حقیقاتی و تجربی نشان داده است که روشنایی نامناسب (کمتر یا بیشتر از حد مجاز) می تواند اثر نامطلوبی بر بهبودی جسمی یا روحی بیماران داشته باشد.

 از طرف دیگر افزایش شدت روشنایی در هر بخش علاوه بر ایجاد شرایط نامطلوب  برای بیمار، باعث افزایش مصرف انرژی مي شود. 

 طبق نتايج ارائه شده از طرف سازمان جهاني مديريت انرژي در بيمارستان ها ، پس از سيستم گرمايش بيشترين ميزان مصرف انرژي در بخش روشنايي هر بیمارستانی مصرف مي شود.

DALI projects

Design By: Daiana