گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما


صرفه جویی در مصرف انرژی

استفاده از سیستم های هوشمند جهت صرفه جویی 40 تا 70 درصدی انرژی

مصرف روز افزون انرژي، پايان پذير بودن منابع آن و اثرات نامطلوب و بعضاً جبران ناپذير مصرف بي رويه انرژي و افزايش قيمت آن باعث گرديده است تا متوليان امر و مصرف كنندگان انرژي به دنبال راههايي براي صرفه جويي و استفاده صحيح از انرژي باشند.
از كاربردهاي پيشرفت تكنولوژي و فناوري هاي نوين در حوزه ساختمان ميتوان به هوشمندسازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان اشاره نمود. درعمل اين سيستمها از تركيب تجهيزات الكتريكي كه بطورخودكار عمل مي نمايند و سيستم هاي مختلف كنترلي كه به صورت يكپارچه كنترل مي شوند حاصل مي گردد. استفاده از اين فناوري علاوه بر كاهش مصرف انرژي، سبب ايجاد شرايط مناسب و ايده آل و افزايش آسايش ساكنين ساختمان نيز مي گردد.

این شرکت مفتخر است پس از بررسی های انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران، در سال93 موفق به اخذ گواهی رسمی عضویت در این سازمان در زمینه طراحی و مدیریت سیستمهای کنترل روشنایی و هوشمندسازی شود.

بهینه سازی مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی

صرفه جویی مصرف انرژی درمجتمع های تجاری ، اداری

صرفه جویی مصرف انرژی در بیمارستان ها

صرفه جویی مصرف انرژی در معابر عمومی

صرفه جویی مصرف انرژی در پارکینگ ها

Design By: Daiana