گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما

LEED

LEED استانداردهای بهترین عملکرد در توسعه ی پایدار را تعیین میکند و به مالکان، طراحان و کاربران این امکان را میدهد که عملکرد محیطی را در طول عمر ساختمان بازبینی کنند و آن را ارتقاء دهند.

LEED ( مدیریت در طراحی انرژی و محیط)، یک برنامه صدور گواهینامه ی سبز بین المللی است که توسط انجمن ساختمان سبز آمریکا ارائه شده تا مردم را به پذیرش طراحی های پایدار تشویق کند و استاندارد مشخصی برای دستیابی به پایداری محیطی طراحی های ساختمان ارائه دهد.

آخرین نسخه ی ویرایش V4 ، ساختمان های کم تاثیر را شناسایی کرده، یک مطلب محیطی قابل اعتماد ارائه و تقاضا را برای ساختمان های پایدار افزایش و برای کاهش تاثیر محیطی ساختمان ها چه در مرحله ی طراحی و چه بعد از ساخت، از نوآوری حمایت کرده است.

Delmatic سیستمی را ارائه میدهد که انرژی مطلوب و کارایی عملیاتی خوبی را دارند و با به کارگیری طرح ساختمان پایدار توانسته اند به درجات بالای LEED را برسند.

سیستم ها در ارزیابی مسائلی از قبیل کاهش آلودگی، مدیریت روشنایی، نور روز و تابش نور، کنترل وجود منابع محدود از قبیل انرژی و آب، نظارت و گزارش دادن، به حداقل رساندن زباله از طریق طول عمر و استفاده ی مجدد و همچنین نوآوری مستمر در طراحی اعتبار کسب کرده اند.

برای اینکه دریابید چگونه سیستم های ما به درجات بالای LEED  دست یافته اند، با ما تماس بگیرید.

استاندارد leed

Related projects

مطالب برجسته

Design By: Daiana